Milejczyce, Gabinet Stomatologiczny w Mieljczycach

Gabinet Stomatologiczny w Mieljczycach

Ulica: Wodociagowa 2, Milejczyce

Tel: 85 657 90 11

Gabinet Stomatologiczny w Mieljczycach jest czescia:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Ulica: Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze, Podlaskie