Mielnik, Gabinet Stomatologiczny w Mielniku

Gabinet Stomatologiczny w Mielniku

Ulica: Piaskowa 38, Mielnik

Tel: 85 657 76 39

Gabinet Stomatologiczny w Mielniku jest czescia:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Ulica: Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze, Podlaskie