Baciki Srednie, Zaklad Opiekunczo – Leczniczy Dla Dzieci I Mlodziezy

Zaklad Opiekunczo – Leczniczy Dla Dzieci I Mlodziezy

Ulica: 68, Baciki Srednie

Tel: 85 655 24 42

Zaklad Opiekunczo – Leczniczy Dla Dzieci I Mlodziezy jest czescia:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Ulica: Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze, Podlaskie