Wolomin, Poradnia Logopedyczna

Poradnia Logopedyczna

Ulica: Legionów 78, Wolomin

Tel: 022 78-76-311

Poradnia Logopedyczna jest czescia:

Szpital Powiatowy w Wolominie – Samodzielny Zespól Publicznych Zakladów Opieki Zdrowotnej

Ulica: Gdynska 1/3
05-200 Wolomin, mazowieckie

Wolomin, Oddzial Neonatologiczny

Oddzial Neonatologiczny

Ulica: Gdynska 1/3, Wolomin

Tel: 022 76-33-342

Oddzial Neonatologiczny jest czescia:

Szpital Powiatowy w Wolominie – Samodzielny Zespól Publicznych Zakladów Opieki Zdrowotnej

Ulica: Gdynska 1/3
05-200 Wolomin, mazowieckie

Wolomin, Stacja Dializ Otrzewnowych

Stacja Dializ Otrzewnowych

Ulica: Wilenska 51, Wolomin

Tel:

Stacja Dializ Otrzewnowych jest czescia:

Centrum Dializ Fresenius

Ulica: Krzywa 13
60-118 Poznan, malopolskie

Wolomin, Oddzial Okulistyczny

Oddzial Okulistyczny

Ulica: Gdynska 1/3, Wolomin

Tel: 022 76-33-239

Oddzial Okulistyczny jest czescia:

Szpital Powiatowy w Wolominie – Samodzielny Zespól Publicznych Zakladów Opieki Zdrowotnej

Ulica: Gdynska 1/3
05-200 Wolomin, mazowieckie

Wolomin, Centrum Dializ Freseniu Nephrocare Filia w Wolomienie Stacja Dializ Nr 14

Centrum Dializ Freseniu Nephrocare Filia w Wolomienie Stacja Dializ Nr 14

Ulica: Wilenska 51, Wolomin

Tel: 022 763 96 75

Centrum Dializ Freseniu Nephrocare Filia w Wolomienie Stacja Dializ Nr 14 jest czescia:

Centrum Dializ Fresenius

Ulica: Krzywa 13
60-118 Poznan, malopolskie

Wolomin, Oddzial Chirurgiczny Ogólny

Oddzial Chirurgiczny Ogólny

Ulica: Gdynska 1/3, Wolomin

Tel: 022 76-33-119

Oddzial Chirurgiczny Ogólny jest czescia:

Szpital Powiatowy w Wolominie – Samodzielny Zespól Publicznych Zakladów Opieki Zdrowotnej

Ulica: Gdynska 1/3
05-200 Wolomin, mazowieckie

Wolomin, Pracownia Fizjoterapii

Pracownia Fizjoterapii

Ulica: Gdynska 1/3, Wolomin

Tel: 022-76-33-263

Pracownia Fizjoterapii jest czescia:

Szpital Powiatowy w Wolominie – Samodzielny Zespól Publicznych Zakladów Opieki Zdrowotnej

Ulica: Gdynska 1/3
05-200 Wolomin, mazowieckie

Wolomin, Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Ulica: Gdynska 1/3, Wolomin

Tel: 022-76-33-292

Poradnia Chirurgii Ogólnej jest czescia:

Szpital Powiatowy w Wolominie – Samodzielny Zespól Publicznych Zakladów Opieki Zdrowotnej

Ulica: Gdynska 1/3
05-200 Wolomin, mazowieckie

Wolomin, Poradnia Neurologiczna

Poradnia Neurologiczna

Ulica: Gdynska 1/3, Wolomin

Tel: 022-76-33-292

Poradnia Neurologiczna jest czescia:

Szpital Powiatowy w Wolominie – Samodzielny Zespól Publicznych Zakladów Opieki Zdrowotnej

Ulica: Gdynska 1/3
05-200 Wolomin, mazowieckie

Wolomin, Poradnia Okulistyczna

Poradnia Okulistyczna

Ulica: Gdynska 1/3, Wolomin

Tel: 022-76-33-292

Poradnia Okulistyczna jest czescia:

Szpital Powiatowy w Wolominie – Samodzielny Zespól Publicznych Zakladów Opieki Zdrowotnej

Ulica: Gdynska 1/3
05-200 Wolomin, mazowieckie