Wola Uhruska, Dzial Rehabilitacji w Woli Uhruskiej

Dzial Rehabilitacji w Woli Uhruskiej

Ulica: Gimnazjalna 34, Wola Uhruska

Tel: 82 59 15 236

Dzial Rehabilitacji w Woli Uhruskiej jest czescia:

Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej we Wlodawie

Ulica: Al. Józefa Pilsudskiego 64
22-200 Wlodawa, Lubelskie