Baluty, Oddzial Chirurgii Onkologicznej

Oddzial Chirurgii Onkologicznej

Ulica: Szparagowa 10, Baluty

Tel: (042)254 64 66

Oddzial Chirurgii Onkologicznej jest czescia:

„salve” Zaklad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o

Ulica: A. Struga 3
90-420 Lódz-Sródmiescie, Lódzkie

Baluty, Oddzial Urologiczny

Oddzial Urologiczny

Ulica: Szparagowa 10, Baluty

Tel: (042)254 64 66

Oddzial Urologiczny jest czescia:

„salve” Zaklad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o

Ulica: A. Struga 3
90-420 Lódz-Sródmiescie, Lódzkie

Baluty, Pracownia Gastroskopii

Pracownia Gastroskopii

Ulica: Szparagowa 10, Baluty

Tel: (042)254 64 51

Pracownia Gastroskopii jest czescia:

„salve” Zaklad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o

Ulica: A. Struga 3
90-420 Lódz-Sródmiescie, Lódzkie

Baluty, Oddzial Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddzial Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ulica: Szparagowa 10, Baluty

Tel: (042)254 65 64

Oddzial Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej jest czescia:

„salve” Zaklad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o

Ulica: A. Struga 3
90-420 Lódz-Sródmiescie, Lódzkie

Baluty, Oddzial Neonatologiczny

Oddzial Neonatologiczny

Ulica: Szparagowa 10, Baluty

Tel: (042)254 64 66

Oddzial Neonatologiczny jest czescia:

„salve” Zaklad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o

Ulica: A. Struga 3
90-420 Lódz-Sródmiescie, Lódzkie

Baluty, Poradnia Neonatologiczna

Poradnia Neonatologiczna

Ulica: Szparagowa 10, Baluty

Tel: +48 422 546 450

Poradnia Neonatologiczna jest czescia:

„salve” Zaklad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o

Ulica: A. Struga 3
90-420 Lódz-Sródmiescie, Lódzkie

Baluty, Oddzial Chirurgiczny Ogólny

Oddzial Chirurgiczny Ogólny

Ulica: Szparagowa 10, Baluty

Tel: (042)254 54 64

Oddzial Chirurgiczny Ogólny jest czescia:

„salve” Zaklad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o

Ulica: A. Struga 3
90-420 Lódz-Sródmiescie, Lódzkie

Baluty, Poradnia Okulistyczna

Poradnia Okulistyczna

Ulica: Szparagowa 10, Baluty

Tel: +48 422 546 450

Poradnia Okulistyczna jest czescia:

„salve” Zaklad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o

Ulica: A. Struga 3
90-420 Lódz-Sródmiescie, Lódzkie

Baluty, Pracownia Kolonoskopii

Pracownia Kolonoskopii

Ulica: Szparagowa 10, Baluty

Tel: (042)254 64 51

Pracownia Kolonoskopii jest czescia:

„salve” Zaklad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o

Ulica: A. Struga 3
90-420 Lódz-Sródmiescie, Lódzkie

Baluty, Poradnia Ginekologiczno-Poloznicza

Poradnia Ginekologiczno-Poloznicza

Ulica: Szparagowa 10, Baluty

Tel: +48 422 546 450

Poradnia Ginekologiczno-Poloznicza jest czescia:

„salve” Zaklad Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o

Ulica: A. Struga 3
90-420 Lódz-Sródmiescie, Lódzkie