Grebanin, Oddzial Leczniczo-Rehabilitacyjny

Oddzial Leczniczo-Rehabilitacyjny

Ulica: 97, Grebanin

Tel: 062782-74-34

Oddzial Leczniczo-Rehabilitacyjny jest czescia:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Kepnie

Ulica: Szpitalna 7
63-600 Kepno, wielkopolska