Glogówek, Zaklad/oddzial Opiekunczo-Leczniczy

Zaklad/oddzial Opiekunczo-Leczniczy

Ulica: Konopnickiej2 [Brak], Glogówek

Tel: (077)437 32 93

Zaklad/oddzial Opiekunczo-Leczniczy jest czescia:

Prudnickie Centrum Medyczne Spólka Akcyjna – Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Prudniku

Ulica: Szpitalna 14
48-200 Prudnik, opolskie